Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Юридичні особи

Страхування фінансових ризиків

Що таке страхування фінансових ризиків?

Страхування фінансових ризиків – договір страхування, що передбачає захисту майнових інтересів юридичних осіб та фізичних осіб, що здійснюють господарську діяльність на випадок виникнення фінансових збитків внаслідок перерви в господарській діяльності та невиконання однією з сторін договірних зобов’язань.

Ви б хотіли захистити фінанси бізнесу?

Ваше підприємство здійснює комерційну діяльність і Ви б хотіли захистити фінанси бізнесу від неочікуваних витрат у разі настання інвестиційних ризиків, ризиків невиконання контрагентом своїх зобов’язань та інших, адже переймаєтесь про матеріальну стабільність ?

Тоді, послуга добровільного страхування фінансових ризиків від Страхової компанії «УНІК» саме для Вас ! Здійснюємо якісне страхування, керуючись розпорядженням №463 від 29.03.2018.

Які випадки можуть бути застраховані?

Випадки завдання матеріального збитку страхувальнику внаслідок:

 • неможливості здійснення подорожі (поїздки) з причин, визначених у правилах та договорах страхування;
 • непередбачених фінансових витрат під час подорожі (поїздки);
 • припинення права власності (обмеження або позбавлення) на нерухоме майно;
 • здійснення господарської та підприємницької діяльності;
 • збитків емітента пластикових карт;
 • втрати фінансових доходів;
 • втрати, пошкодження, крадіжки, несанкціонованого використання або підробки платіжних або дисконтних карт;
 • збитки, пов’язані з господарською чи підприємницькою діяльністю.

Які ризики покриває страхування фінансових ризиків ?

 • невиконання або неналежне виконання контрагентом страхувальника зобов’язань по пос
 • ачанню сировини, матеріалів, устаткування та інших товарів;
 • арів;
 • недотримання умов та строків виконання контрагентом страхувальника фінансових зобов’язань по договору;
 • недотримання строків установки і налагодження машин, устаткування, виконання робіт контрагентом страхувальника по договору;
 • понесення збитків страхувальником, протягом обумовленого договором страхування строку внаслідок знищення або пошкодження майна;
 • втрата страхувальником або особою, зазначеною в договорі страхування, наявних коштів, інших матеріальних цінностей.

Договір страхування може бути укладено за сукупністю вищеназваних страхових ризиків та або у будь-якій їх комбінації.

Страховими випадками є пошкодження, знищення (загибель) або втрата застрахованого майна чи його частин, вихід з ладу, відмова промислового обладнання і виробничо-технологічного устаткування внаслідок пожежі, удару блискавки та стихійних явищ.

Вартість полісу залежить від:

 • страхової суми;
 • обраних ризиків;
 • франшизи;
 • термін страхування;
 • зміст проекту, що фінансується і пов’язані з ним підприємницькі, техногенні та інші ризики;
 • платоспроможність і надійність страховика;
 • інші чинники, що впливають на страховий ризик.

Від чого залежить страхова сума та вартість полісу?

Розмір страхової суми визначається за згодою сторін під час укладання договору страхування в межах грошової оцінки зобов’язань, що виникають з договорів цивільно-правового характеру.

Для отримання додаткової інформації
зв’яжіться з нашим менеджером: