Юридичні особи

Страхування виданих та прийнятих гарантій

Що таке страхування кредитів?

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) – це договір, що передбачає страхову компенсацію кредитних коштів, що надав кредитор (банк або інша фінансова установа) позичальнику у випадку, коли за певних причин останній не має змоги погасити кредит. Страхова компанія відшкодовує кредитній установі заборгованість позичальника по кредиту та відсотках за користування кредитом.

Ваша організація здійснює кредитування?

Ваша організація здійснює кредитування та прагне мінімізувати ризики неочікуваних збитків від можливого невиконання кредиторами своїх зобов’язань?

Тоді, послуга страхування кредитів від Страхової компанії «УНІК» саме для Вас ! Здійснюємо якісне страхування, керуючись розпорядженням №1482 від 23.06.2020.

Що є предметом страхування кредитів?

Майнові інтереси страхувальника, що пов’язані з:

  • збитками страхувальника (кредитної установи) внаслідок непогашення або неповного погашення позичальником кредиту або нарахованих за ним відсотків;
  • відповідальністю страхувальника (позичальника) перед кредитною установою за непогашення або неповне погашення кредиту або нарахованих за ним відсотків.

Які ризики покриває страхування кредитів?

Несплата (часткова або повна) позичальником заборгованості в разі:

  • банкрутства позичальника (юридичної особи);
  • неплатоспроможності позичальника (фізичної особи);
  • ліквідації позичальника (юридичної особи);
  • смерті позичальника (фізичної особи);
  • порушення позичальником термінів погашення кредиту і відсотків за користування кредитом.

Від чого залежить страхова сума та вартість полісу?

Страхова сума встановлюється за погодженням сторін та зазначається в договорі, проте вона не може перевищувати суми кредиту та процентів за користування ним.

Вартість страхового полісу залежить від:

  • переліку страхових ризиків;
  • строку та території дії договору страхування.
Для отримання додаткової інформації
зв’яжіться з нашим менеджером: