ТДВ СК «УНІК» проводить вибір компанії на проведення аудиту фінансової звітності та звіту страховика за 2022 рік

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК» оголошує про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК».

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також нижчезазначеним вимогам цього конкурсу.

Критеріями для вибору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК» є:

– забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;

– відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

– вартість аудиторських послуг.

Порядок проведення конкурсу

Вимоги до учасників конкурсного відбору:

– включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

– за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

– не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

– можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

– за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

– пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

– мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства;

– мають досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

– підтвердження річної фінансової звітності (Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності);

– підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика та іншої інформації);

– додатковий звіт для органу, на який покладено функції аудиторського комітету.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та вищезазначеним вимогам;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали до участі у конкурсі документи із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

– пропозицію суб’єкта аудиторської діяльності;

– передбачені законодавством України ліцензії, свідоцтва, сертифікати та термін їх дії;

– документи, що свідчить про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;

– інформацію щодо аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;

– цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором про надання аудиторських послуг та розрахунок вартості послуг, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання суб’єкта аудиторської діяльності щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;

– перелік основних підприємств, в яких здійснювали аудиторські перевірки (із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності).

– інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

Дата початку проведення конкурсу – «06» січня 2023 року.

Строк подачі документів – по «10» лютого 2023 року (включно).

Документи надсилайте, будь ласка, на адресу ТДВ  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК»: 02091, місто Київ, Харківське Шосе, будинок 56 або електронною поштою на адресу: office@unic.in.ua

Контактні особи: головний бухгалтер Чирва Лариса Анатоліївна (тел. 044 221 8121).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ТДВ  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК» в розділі «Фінансова звітність» за посиланням http://unic.in.ua/finansova-zvitnist/. Додаткова інформація про діяльність ТДВ  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

Всіх учасників, що приймали участь, буде повідомлено про результати конкурсу електронною поштою в термін не пізніше 24 лютого 2023 р.